Total Pageviews

Sunday, October 2, 2011

sukar untuk menulis

Pada 1oktober yang lepas, saya telah mengikuti program Bengkel Akademi Sastera yang telah dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ia salah satu bengkel yang begitu memberikan saya inspirasi untuk menghasilkan sesebuah penulisan yang berbentuk ilmiah. Disini, saya ingin berbahagi ilmu yang telah saya peroleh disana. Saya begitu tertarik dengan salah satu slot yang telah dikendalikan oleh YBhg. Dato' Dr. Hashim Awang, pensyarah di Akademi Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Beliau ada menyatakan bahawa, setiap penulis pasti mengalami masalah ketika menulis dan akan sentiasa berhadapan dengan kesukaran untuk menghasilkan sesebuah penulisan, apatah lagi bagi memulakan sesebuah penulisan. Namun begitu kesukaran itulah yang akan menjadikan kepuasan kepada kita apabila mampu untuk menghasilkan sebuah penulisan yang baik. 


No comments:

Post a Comment